Dotační projekty

FVE ve společnosti CZ FERMET s.r.o.

Číslo projektu: CZ.31.3.0./0.0/22_001/0000083

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny bez akumulace o výkonu 69,12 kWp sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost, k částečné energetické soběstačnosti a snížení zátěže na životní prostředí díky úspoře emisí CO2 a dalších znečišťujících látek.