Akreditace

Osvědčení o akreditaci vydané ČIA, o.p.s. č. 290/2021 dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Příloha č.1 až č.3.

Česky:    zobrazit PDF

Anglicky: zobrazit PDF

Oprávnění

Oprávnění využívat razítko "Zkušebna s uznanou činností Sdružením českých zkušeben a laboratoří".

zobrazit PDF

Oprávnění k provádění zkoušek vydané Institutem technické inspekce Praha.

zobrazit PDF

Certifikáty